Özel esaslara alınma işleminin mahkemece yürütmesinin durdurulması halinde idare kararı uygulamazsa ne yapılabilir?

Özel esaslara alınma işleminin vergi mahkemesince yürütmesinin durdurulması veya iptali halinde kararın kesinleşmesi gerekmeksizin (kararın üst mahkemece yürütmesinin durdurulması hali müstesna) vergi idaresince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde karar gereği yerine getirilmediği takdirde, zararın somut bir şekilde ortaya konulması koşuluyla, maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle tam yargı/tazminat davası açılması mümkündür.