Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat – (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi

Vergi incelemesi sırasında fiili veya kaydi envanter işlemi sonucu belgesiz akaryakıt bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz akaryakıt bulunduran mükellefe bulguya konu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca envanter yapılmaması halinde ya da harici tespitlere dayanarak bu şekilde işlem yapılaması olanaklı değildir. Çünkü envanter bir… Okumaya devam et Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat – (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi

Araç satışında alınmayan özel tüketim vergisi kimden aranır?

Özel tüketim vergisine tabi araç teslimlerinde alıcının hatasından ya da hilesinden kaynaklanan isabetsiz istisna uygulamasında, mükellef her ne kadar satıcı olsa da, ziyaa uğratılan verginin ve vergi ziyaı cezasının alıcı pozisyonundaki nihai yükleniciden tahsil edilmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle alıcı tarafından verginin ödendiği durumlarda dahi mükerrer tahsilat olup olmadığına ve hazine kaybının olup olmadığına bakmayarak… Okumaya devam et Araç satışında alınmayan özel tüketim vergisi kimden aranır?