Vergi Uzmanı ile Vergi Yargılama Uzmanı Arasındaki Fark

Vergilemeye hazırlık, vergileme, vergi denetimi ve vergi yargısı farklı uzmanlık alanlarıdır. Vergileme sürecindeki herhangi bir uzmanın vergi yargısı alanında faaliyet göstermesi neticesinde ciddi hak kayıpları doğabilir. Aşağıdaki örnekte, basit bir haciz işlemine karşı kurgulanması gereken davacı itirazlarında nasıl ciddi idari ve yargısal hatalar yapılarak mahkemenin işi çözmekten uzaklaştırıldığı ve davacının çıkmaza sokulduğu görülmektedir.

Vergi yargısı kendine münhasır idari yargılama hukukunun bir kolu olduğundan bizatihi vergi uzmanlığı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Süreç eski bir vergi dairesi müdürünce yürütülmüştür.