Yeni kanuni temsilciye tebliğ edilen ödeme emri eski kanuni temsilcinin borcunu ait zaman aşımını keser mi?

Eski kanuni temsilci adına kendi dönemiyle ilgili şirket borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerine konu kamu alacağının tahsil zamanaşımı süresinin, şirkete hisse devri sonucu ortak olup aynı zamanda temsil ve ilzama yetkili kılınan, sorumluluğu da bu devirden sonraki borçlar için söz konusu olacak yeni kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmekle kesilmez.