Vergi yüklenicilerinin dava açma ehliyeti var mıdır?

Mükellef veya vergi sorumlusu olmasa bile, ÖTV veya KDV gibi dolaylı vergilerin yüklenicileri olan nihai tüketici/fiili-mükellefler bu vergilerin iptali istemiyle ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi davası açabilir. Örnek: engellilerin ÖTV alınmasına karşı davası.