Serbest bölgeye yapılan satışlar ihracat kapsamında mıdır?

Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayıldığından ve bu bölgelerde kural olarak vergi mevzuatı uygulanmadığından, serbest bölgeye yapılan satışın yurt dışındaki bir müşteriye yapılan satıştan farkı olmayıp, vergilendirmede ihracata ilişkin imtiyazlar geçerlidir. Bununla birlikte serbest bölgede yer alan firma ihracat yapan şirket açısından ilişkili kurum ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı riski bulunmaktadır.