İhbarnamenin usulsüz tebliğinin davacı açısından etkisi nedir?

Usulsüz tebligatlar hükümsüz olmaz. Usulsüz tebligatlar muhatab tarafından öğrenildiği andan itibaren hukuki sonuç doğurmaya başlar. Tebligat muhtevi işlemin esasa müessir şekil şartlarına uymaması hali müstesna.