Gümrük idaresi vergi ziyaı cezası kesebilir mi?

Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre işlem yapılması gerektiğinden katma değer vergisinin gümrük idarelerince tahakkuk ettirilmesi yerinde ise de gümrük idarelerinin katma değer vergisine bağlı olarak vergi ziyaı cezası kesme yetkileri bulunmamaktadır.