Engelli kişi vergi ihtilaflarında mahkeme hangi birime ait sağlık raporuna göre karar verir?

Engelli kişinin vergi indiriminden yararlanmak için yaptığı başvuru neticesinde sunduğu sağlık kurulu raporu ile merkez sağlık kurulu değerlendirme raporu arasında farklılık olması durumunda mahkeme mutlaka hakem hastaneye göndermelidir. Hakem hastaneler ilgili yönetmeliğin ekinde sıralanmıştır. Ancak çoğu vergi mahkemesi hatalı olarak bunun yerine doğrudan davacı raporunu kabul ettiğinden üst mahekemelerde sürecin uzamaması açısından bunu mahkemeden istemek isabetli olacaktır.