Ceza sorumluluğunun şahsiliği ödeme emrine itirazda borcum yoktur kapsamında değerlendirilebilir mi? Örnek verebilir misiniz?

Gümrük vergisi kaybına neden olan eylem gümrük müşavirliği şirketi yetkililerince gerçekleştirildiğinde, ithalatçı firmanın bu eyleme iştiraki bulunmadığında adına ceza uygulanmasının “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık oluşturması nedeniyle, sözü edilen ilkeye aykırılığın, ithalatçı adına karara bağlanan gümrük para cezasının tahsili amacıyla tebiğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada “böyle bir borcun olmadığı” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.