Vergi mahkemesinde ileri sürülebilecek hukuka aykırılıklar nelerdir?

Fransız vergi yargısında idari işlemlerin iptal sebepleri yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönüyle hukuki sakatlıklardır. İdari yargı kolunda yer almayan Almanya vergi yargısında ise yasada tahdidi sayılmayan herhangi bir hukuka aykırılık sonucunda idari işlem iptal edilir. Türk usulünde ise kanunda Fransız modeli yer alırken, muhakemede Almanya modeli geçerlidir. Bu nedenle dava dilekçesinde ileri sürülecek hukuka aykırılıkların kanuna uygun ve spesifik olmasını aramak davada başarı oranını azaltır.